ANGOL Nyelviskola

   AZ ELSŐ ÉRDEN 1991-től ANGOL NÉMET nyelvoktatás
AUG. 26-tól BEIRATKOZÁS ÉS INGYENES SZINTFELMÉRÉS időpont egyeztetéssel +3620/5509222***ANGOL és NÉMET tanfolyamok általános és középiskolásoknak és felnőtteknek **** ECL nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok
 
Rólunk Galéria Helyszín Kapcsolat ECL-Krónika Hallgatói vélemények
 
ELHouse Érd Első Nyelviskolája, 2030 Érd, Fehérvári út 29. Tel.: +36/20/55-09-222 info@elhousenyelviskola.hu
 
A tanfolyamokról
Aktuális tanfolyamok
Beiratkozás
ECL nyelvvizsga-info:
     ECL felkészítő-hely
     a nyelvvizsga leírása
     vizsga időpontok
     jelentkezés
     próbavizsga
Szintrendszer
Módszerek
Minőségbiztosítás
Ingyenes szintfelmérés
Kedvezmények
Ajándék
Online tesztek
EU-s támogatási program

Tempus Közalapítvány

 

Nyelvvizsga / ECL nyelvvizsga

AZ ECL NYELVVIZSGA JELLEMZŐI

    * akkreditált, államilag elismert
    * nemzetközileg is elfogadott
    * pontot ér a felvételi vizsgán
    * elfogadják a diplomához, PhD-hez
    * nyelvpótlékra jogosít
    * egy vizsga két bizonyítványt ad
    * nincs közvetítés (fordítás)
    * nincs nyelvtani teszt
    * könnyen áttekinthető vizsgafeladatok, 4 alapkészség mérése
    * vizsgázóbarát - szóbeli vizsga választható párral
    * komplex vizsga, amely írásbeli és szóbeli részből áll
    * az írásbeli és szóbeli vizsgát külön-külön is le lehet tenni,
         és külön-külön is érvényes nyelvvizsga bizonyítványt jelent
    * itt helyben, Érden van a felkészítés és a nyelvvizsga

AZ ECL NYELVVIZSGA INTÉZMÉNYI HÁTTERE

Az ECL nyelvvizsga az Európai Bizottság által finanszírozott projektek keretében kidolgozott nyelvvizsga. Az ECL Vizsgaközpont, a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkársága irányítja és koordinálja az ECL tesztek írását, a vizsgák lebonyolítását, valamint az ECL nyelvvizsgabizonyítványok kiadását. Az ECL nyelvvizsgának ma már országos hálózata van, amit a legrangosabb hazai egyetemek, közoktatási intézmények és nyelviskolák képviselnek.
Bővebb információ: www.ecl.hu.

AZ ECL NYELVVIZSGA SZINTJEI

A2 szint (belépő)

B1 szint (alapfok)

B2 szint (középfok)

C1 szint (felsőfok)

AZ ECL NYELVVIZSGA RÉSZEI

Az ECL nyelvvizsga komplex nyelvvizsga, amely szóbeli és írásbeli vizsgából áll.
A vizsgára jelentkezéskor lehet a komplex vizsgát választani, amikoris a vizsgázójelölt egyszerre jelentkezik a szóbeli és írásbeli vizsgára. Amennyiben a két vizsgarészt (írásbeli és szóbeli) különböző vizsgaidőszakban kívánja letenni, úgy jelentkezhet külön csak a szóbeli vagy csak az írásbeli vizsgára.
Amennyiben komplex (írásbeli és szóbeli) vizsgára jelentkezik, de csak az egyik vizsgarészből sikeres, úgy abból a vizsgarészből állítanak ki számára nyelvvizsga bizonyítványt.
A sikeres vizsga teljesítéseinek feltételeit ezen az oldalon, a Vizsga értékelése bekezdésben találja.

SZÓBELI VIZSGA

 

1. Beszédkészség

 

A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak. Az irányított beszélgetés és a hozzá társított önálló témakifejtés feladatának számát a vizsgázók egyike húzza.

Bemutatkozás

Irányított beszélgetés
A vizsgázó által húzott számhoz tartozó téma alapján a vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést, és a vizsgázókhoz intézett kérdésekkel segíti a két vizsgázó közötti beszélgetést.
A vizsgarész célja, hogy a két vizsgázó között beszélgetés alakuljon ki az adott témáról. A vizsgázók kérdéseket tesznek fel egymásnak, reagálnak a vizsgázótárs által elmondottakra, kifejezik véleményüket, egyetértenek vagy ellentmondanak, ha véleményük eltér társuk véleményétől.

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján
Az egyes témák kifejtéséhez 4-5 képből álló képmontázs áll rendelkezésre. Szükség esetén a vizsgáztató kérdésekkel segíti a vizsgázót.
A vizsgázók egymás után önállóan, minél kisebb vizsgáztatói segítséggel fejtik ki gondolataikat. A vizsgázónak nem feladata a képmontázs egyes képeinek részletes leírása, hanem arra kell törekedni, hogy a képmontázs által sugallt témáról beszéljen.

Értékelés:
A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:
Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Beszédértés

 

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű hallott szövegeket.

ÍRÁSBELI VIZSGA

 

1. Olvasáskészség

 
A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

2.Íráskészség

 
A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia. A fogalmazások megírásához nyomtatott szótár használható. Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont


A vizsga értékelése

Sikeres komplex vizsga:
Amennyiben a vizsgázó egy vizsgaidőszakon belül a mért készségekből eléri a minimum 40%-os teljesítményt, miközben a négy készség eredménye eléri a 60%-os átlagot

Sikeres írásbeli vagy szóbeli vizsga:
az adott részvizsgához tartozó készségekből minimum 40%-os teljesítmény elérése, miközben a két készség eredménye eléri a 60 %-os átlagot.
A mért készségek és pontértékük:

Szóbeli vizsga
Hallott szöveg megértése
Szóbeli kommunikáció

Írásbeli vizsga
Írásbeli kommunikáció
Olvasott szöveg megértése

Elérhető maximum (4x25 pont): 100 pont

A készségenként elért pontszámokat számítógépes rendszer külön-külön százalékká alakítja át.
Az írásbeli, valamint a szóbeli vizsga eredménye az adott vizsgát alkotó két készség feladatainak megoldásáért kapott pontok százalékban kifejezett átlaga.

AZ ECL NYELVVIZSGA TÉMAKÖREI

Témák listája: A2, B2 szint
Témák listája: B2, C1 szint

 
 

Alapítva 1991-ben

Cím: 2030 Érd, Fehérvári út 29. Tel.: +36/20/55-09-222
E-mail: info@elhousenyelviskola.hu
Regisztrációk:
felnőttképzési nyilvántartási szám 13-0386-05
Regisztrált ECL Nyelvvizsga-felkészítő Hely: HU-036223